۱۴۰۱/۰۲/۱۵

استفاده از خدمان مشاورین اتاق اصناف ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

کالاهای مشمول کد رهگیری تولید کنندگان و وارد کنندگان ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

اطلاع رسانی درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده۱۴۰۰/۱۲/۰۴

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

تفاهم نامه مشترک اتاق اصناف فارس و سازمان آتش نشانی۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

آیین نامه اجرایی ماده ۱۲قانون مالیات بر ارزش افزوده۱۴۰۱/۰۱/۰۷

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در راستای دولت الکترونیک۱۴۰۱/۰۱/۰۹

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

طرح ثبت معاملات تجاری کالاهای قطعات یدکی و مصرفی۱۴۰۱/۰۱/۱۰

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۰- ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

زمان ثبت اطلاعات واردات،تولید،خرید و فروش در سامانه جامع تجارت۱۴۰۱/۰۱/۲۰

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

نحوه بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی۱۴۰۱-۱۴۰۱/۰۱/۲۰

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

اجرای طرح شفاف سازی و درج قیمت تولید کننده/وارد کننده/و مصرف کننده۱۴۰۱/۰۱/۲۱

۱۴۰۱/۰۲/۱۵

دستورالعمل اجرایی مفاد ماده ۴۸قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده۱۴۰۱/۰۱/۲۲