۱۴۰۱/۰۸/۱۴

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱به منظور توسعه اشتغال زندانیان

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

ابلاغ مصوبات شماره ۱۳۴ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

رفع ابهامات موجوددر آئین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و میزان درصدفروش

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

جلوگیری ازفروش اجباری کالا در قالب سبد کالایی شرکت های پخش

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

لزوم نصب پیام رسان ایتا جهت عضویت درگروه اعضای اتحادیه

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

اعلام آمادگی پذیرش درخواست شرکت هاو سازمانهای علاقمندبه حضوردر جایزه ملی کیفیت ایران

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

راهنمای چگونگی ثبت فاکتور الکترونیک در سایت جامع تجارت

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

استعلام فایل اطلاعات مشتریان شرکت های پخش کالاو فعالین تجاری

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

پیگیری اجرای دقیق ماده ۶۳ مکرر قانون وظیفه عمومی

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

دستورالعمل ضوابط و شرایط تبلیغات در فضای مجازی

۱۴۰۱/۰۶/۰۹

ابلاغ اوراق امور مالیاتی بصورت اکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۰۹

در خصوص واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری هپاتیت B