۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اجرای پروژه نظارت مردمی و اخذ پرینت و چاپ بارکد دو بعدی

۱۴۰۱/۰۳/۲۴

اطلاعیه برخورد باعرضه کنندگان لوازم یدکی خودرو فاقد شناسنامه و کد رهگیری

۱۴۰۱/۰۳/۱۶

تمهیدات لازم به منظور امکان ذخیره سازی و استفاده از سوخت دوم جایگزین گاز طبیعی

۱۴۰۱/۰۳/۱۶

مراکزدارای کالاهای غیر استاندارد

۱۴۰۱/۰۳/۱۶

خودداری از فروش لوازم یدکی تقلبی و قاچاق

۱۴۰۱/۰۳/۰۴

کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی۱۴۰۱/۰۳/۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۰۴

مصوبات ششمین صورتجلسه هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۰۴

فرایند رسیدگی به پرونده های مالیاتی ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

نحوه رسیدگی و بررسی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

حذف صورتحساب فیزیکی و جایگزینی صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه جامع تجارت۱۴۰۱/۰۲/۲۶

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

الزام کلیه واحد های صنفی تحت پوشش نسبت به تهیه تصویرcod QR و نصب آن در مدخل ورودی واحد صنفی

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

الزام به اخذ کد نقش و اخذ شناسه در سامانه جامع تجارت۱۴۰۱/۰۲/۲۰