بخشنامه تاسیس بانک اصناف
۱۳۹۲/۰۶/۲۳
بخشنامه نصب وراه اندازی صندوق مکانیزه فروشگاهی ویا رایانه دارای سیستم نرم افزاری
۱۳۹۲/۰۶/۲۳

همکار گرامی:در سال ۹۳-۹۲ با تصویب ورای هیئت مدیره اتحادیه  بمنظور بهرمندی اعضاء محترم وخانوادهایشان از امکانات پوششی بیمه تکمیلی ،قراردادبیمه تکمیلی گروهی ،  با بیمه ایران  منعقد گردیده ،که طی چندین مرحله فراخوان از طریق ارسال smsبه اطلاع اعضاء رسیدو تعدادی از اعضاءاز تاریخ۹۲/۶/۲۱الی۹۲/۷/۲۲نسبت به ثبت نام اقدام نمودند

نرخ حق بیمه سرپرست سالیانه                     ۲۳۴۰۰۰۰ریال

نرخ حق بیمه افراد تحت پوشش هر نفر           ۱۹۴۰۰۰۰ریال

نحوه استفاده از خدمات بیمه تکمیل درمان:

۱)با مراجعه به بیمارستان وگرفتن نامه از بیمارستان وپزشک معالج  ومعرفی نامه ای از اتحادیه جهت شرکت بیمه ایران ومراجعه به بیمه ایران به آدرس چهار راه بنفشه مستقیما از بیمه تکمیلی استفاده می نمایید

۲)پس از انجام معا لجات  کلیه قبوض وهزینه های انجام شده وفیشهای واریزی را در روزهای پنج شنبه به نمایندگی بیمه ایران آقای کاشرفی(به آدرس بلوار زرهی تقاطع بعثت. جنب نمایندگی خبر تلفن۶۴۸۸۶۹۸) تحویل نموده وپس از مدتی  هزینه ها به شما باز پرداخت خواهد شد 

جدول تعهدات بیمه تکمیل درمان اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل شیراز

شرکت سهامی بیمه ایران _نمایندگی  کاشرفی فرد

ردیف

نوع تعهدات

حداکثر تعهدات(ریال)

توضیحات

۱

پرداخت هزینه های درمان بیمارستانی واعمال جراحی

۶۰۰۰۰۰۰۰

بشرط بستری شدن در بیمارستان ومراکز جراحی محدودDaycare(با بیشتر از شش ساعت بستری)آنژیوگرافی قلب،هزینه عمل دیسک ستون فقرات وانواع سنگ شکن .

۲

جبران هزینه  شش عمل جراحی مهم

۱۲۰۰۰۰۰۰۰

شامل قلب،مغز واعصاب (به استثناءستون فقرات)،پیوند  کلیه ،مغز استخوان ،پیوند کبد وریه

۳

زایمان

۱۲۰۰۰۰۰۰

زایمان اعم از طبیعی وسزارین فرزند اول الی سوم

۴

هزینه پاراکلینیکی۱

۳۰۰۰۰۰۰

شامل انواع اسکن ،انواع سی تی اسکن ،ماموگرافی ، سونوگرافی،رادیو تراپی ،ام آرآی،انواع آندوسکوپی واکوکاردیوگرافی

۵

هزینه پاراکلینیکی۲

۱۵۰۰۰۰۰

شامل تست ورزش،نوارعضله،نوارعصب،نوارمغز،آنژیو گرافی چشم

۶

هزینه جراحیهای مجاز سرپایی وبدون بستری

۱۵۰۰۰۰۰

مانند شکستگیها،گچگیری،ختنه،بخیه ،کرایوتراپی ،اکسیزیون لیپوم،تخلیه کیست ولیزردرمانی ،به استثناء رفع عیوب دید چشم)

۷

آزمایشات

۲۰۰۰۰۰۰

بدون چکاپ پزشکی وتجویز توسط پزشک متخصص

۸

عینک

۱۰۰۰۰۰۰

عینک طبی (بشرط عدم استفاده در سال قبل)وتجویز توسط پزشک متخصص

۹

سمعک

۲۵۰۰۰۰۰

سمعک

تلفن:   ۶۴۸۸۶۹۸-۰۹۱۷۱۰۳۹۰۰۳

 لازم به یادآوری است امسال برای چهارمین سال پیاپی است که اتحادیه  نسبت به پوشش بیمه تکمیلی اعضاء اقدام می نماید که در سال اول با بیمه آسیا قراردادانعقاد نمود ولی با توجه به اعتراضاتی که نسبت به بیمه آسیا از طرف اعضاء مبنی بر عدم پایبندی بیمه به تعهدات وتاخیر در پرداخت مطالبات اعضاء داشت، اتحادیه در۲ سال گذشته وسال جاری اقدام به  انعقاد قراردادبا بیمه ایران نموده است

در ضمن آن دسته از اعضاءکه درسال جاری موفق به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان نگردیدند ،چون قراردادبیمه تکمیلی بصورت گروهی است  وبرای یکسال منعقد میگردد  می توانند از اوخر شهریور سال۹۳نسبت به پیگری ثبت نام خود اقدام نمایند وبرای سال جاری دیگر امکان ثبت نام وجود ندارد

جدول تعهدات بیمه تکمیل درمان اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل شیراز

شرکت سهامی بیمه ایران _نمایندگی  کاشرفی فرد

ردیف

نوع تعهدات

حداکثر تعهدات(ریال)

توضیحات

۱

پرداخت هزینه های درمان بیمارستانی واعمال جراحی

۶۰۰۰۰۰۰۰

بشرط بستری شدن در بیمارستان ومراکز جراحی محدودDaycare(با بیشتر از شش ساعت بستری)آنژیوگرافی قلب،هزینه عمل دیسک ستون فقرات وانواع سنگ شکن .

۲

جبران هزینه  شش عمل جراحی مهم

۱۲۰۰۰۰۰۰۰

شامل قلب،مغز واعصاب (به استثناءستون فقرات)،پیوند  کلیه ،مغز استخوان ،پیوند کبد وریه

۳

زایمان

۱۲۰۰۰۰۰۰

زایمان اعم از طبیعی وسزارین فرزند اول الی سوم

۴

هزینه پاراکلینیکی۱

۳۰۰۰۰۰۰

شامل انواع اسکن ،انواع سی تی اسکن ،ماموگرافی ، سونوگرافی،رادیو تراپی ،ام آرآی،انواع آندوسکوپی واکوکاردیوگرافی

۵

هزینه پاراکلینیکی۲

۱۵۰۰۰۰۰

شامل تست ورزش،نوارعضله،نوارعصب،نوارمغز،آنژیو گرافی چشم

۶

هزینه جراحیهای مجاز سرپایی وبدون بستری

۱۵۰۰۰۰۰

مانند شکستگیها،گچگیری،ختنه،بخیه ،کرایوتراپی ،اکسیزیون لیپوم،تخلیه کیست ولیزردرمانی ،به استثناء رفع عیوب دید چشم)

۷

آزمایشات

۲۰۰۰۰۰۰

بدون چکاپ پزشکی وتجویز توسط پزشک متخصص

۸

عینک

۱۰۰۰۰۰۰

عینک طبی (بشرط عدم استفاده در سال قبل)وتجویز توسط پزشک متخصص

۹

سمعک

۲۵۰۰۰۰۰

سمعک

تلفن:   ۶۴۸۸۶۹۸-۰۹۱۷۱۰۳۹۰۰۳

 لازم به یادآوری است امسال برای چهارمین سال پیاپی است که اتحادیه  نسبت به پوشش بیمه تکمیلی اعضاء اقدام می نماید که در سال اول با بیمه آسیا قراردادانعقاد نمود ولی با توجه به اعتراضاتی که نسبت به بیمه آسیا از طرف اعضاء مبنی بر عدم پایبندی بیمه به تعهدات وتاخیر در پرداخت مطالبات اعضاء داشت، اتحادیه در۲ سال گذشته وسال جاری اقدام به  انعقاد قراردادبا بیمه ایران نموده است

در ضمن آن دسته از اعضاءکه درسال جاری موفق به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان نگردیدند ،چون قراردادبیمه تکمیلی بصورت گروهی است  وبرای یکسال منعقد میگردد  می توانند از اوخر شهریور سال۹۳نسبت به پیگری ثبت نام خود اقدام نمایند وبرای سال جاری دیگر امکان ثبت نام وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *