نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد۹۵
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
شرایط ثبت نام در هفدهمین نمایشگاه قطعات خودرو سال۹۷
۱۳۹۶/۰۳/۲۹

مهم     فوری

قابل توجه صاحبان مشاغلی که فروش سال ۹۵ آنان از ۱۵۶ میلیون تومان تجاوز نمی نمایدمیتوانند با اعمال ۸ درصد افزایش به مالیات قطعی شده عملکرد سال ۹۴ خود که به صورت مقطوع پرداخت نموده اند و بدون تسلیم اظهار نامه نسبت به پرداخت مالیات سال ۹۵ خود اقدام نمایند.
در غیر این صورت صاحبان مشاغلی که فروش آنان بالاتر از۱۵۶ میلیون تومان و تا سقف۳ میلیارد تومان در سال ۹۵ باشدبایستی با اعمال ۱۲ درصد به مالیات قطعی شده ۹۴ و تسلیم اظهار نامه نسبت به پرداخت مالیات قطعی شده سال ۹۵ خوداقدام نمایند.ومشمولان این بند در صورتی که اظهارنامه خود را بدون اعمال ۱۲ درصد ارسال نموده اند حداکثر تا تاریخ ۳۱/۳/۹۶ نسبت به ارسال اصلاحیه اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *