آغازتوزیع سررسید ۱۳۹۴
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
زمان برگزاری همایش سالیانه اتحادیه
۱۳۹۳/۱۲/۲۷

لیست واحدهای صنفی فعال در ایام نوروز ۱۳۹۴ اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل شیراز

ردیف نام نام خانوادگی ایام کار آدرس موبایل صبح عصر تلفن
۱ ابراهیم امیدواری ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار مدرس شریف آبادمقابل۲۰متری طالقانی ۹۱۷۱۱۷۹۷۲۴ ۸ الی ۱۳ ۱۳/۳۰ الی ۲۱/۳۰ ۷۲۰۴۵۰۴
۲ غلامرضا زارع ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار خلیج فارس روبروی پلیس راه ۹۱۷۱۰۸۲۵۴۲ ۸ الی ۱۳ ۸۳۴۶۶۶۴
۳ علیرضا سبحانی راد ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار کوی زهرا س مقابل ضمن خدمت ۹۱۷۱۱۰۴۹۰۴ ۷/۳۰ الی ۱۳ ۱۴ الی ۲۰ ۷۲۶۷۰۳۹
۴ محمدرضا بردجی ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار کوی زهرا(س) روبروی مرکز نیروی انسانی ۹۱۷۷۰۱۷۱۰۶ ۷/۳۰ الی۲۱ ۷۲۵۶۸۹۹
۵ شهرام کرمی ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار امیر کبیر روبروی پلیس راه ۹۱۷۳۰۹۵۱۵۳ ۸ الی ۱۹ ۸۲۲۴۱۶۹
۶ مرتضی دهقانی سلامت آباد ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار رحمت نرسیده به کوزه گری سمت چپ روبروی مدرسه راهنمایی دانش ۹۱۷۲۰۰۰۶۱۴ ۸ الی ۱۴ ۷۳۶۱۶۳۳
۷ سید حسین آرزم ۱ الی ۱۲ فروردین بلوار نصر روبروی کوی طلاب نبش کوچه ۲۰ ۹۱۷۷۱۷۳۸۳۵ ۷/۳۰ الی ۲۲ ۷۳۰۱۷۰۲
۸ جمشید طوبائی ۱ الی ۱۲ فروردین شهرک صنعتی بزرگ شیراز فلکه اول قطعه ۵ بلوک ۴ ۹۱۷۱۱۵۳۳۰۶ ۹ الی ۱۲ ۸۳۰۶۷۴۶
۹ منصور ذکرانی ۲ الی ۱۲ فروردین خیابان بنی هاشمی روبروی شورای حل اختلاف ۹۱۷۹۸۰۶۶۳۹ ۹ الی ۱۶ ۷۵۳۰۴۴۲
۱۰ موریس بندری زاده ۱ الی ۱۳ فروردین-بجز شنبه ها بلوار رحمت حدفاصل سه راه دارالرحمه و کوزه گری زیر پل هوایی ۹۱۷۳۰۱۷۳۵۸ ۱۳/۳۰ الی ۲۰/۳۰ ۷۵۰۲۲۹۲
۱۱ محسن معمار ۱ الی ۷ فروردین میدان بسیج جنب بیمه آسیا ۹۱۷۳۸۷۴۳۵۳ ۸ الی ۱۷ ۸۲۰۱۲۴۳
۱۲ آرش رفیعی ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار امیر کبیر مقابل سه راه آبیاری ۹۱۷۱۱۳۱۲۱۵ ۸ الی ۲۴ ۸۲۰۸۳۰۹
۱۳ سعید حیدر پور ۱ الی ۱۱ فروردین بلوار ابوذر غفاری قبل از بریدگی سوم ۹۱۷۱۰۷۶۵۰۹ ۸ الی ۱۹ ۷۵۰۴۴۴۶
۱۴ مرتضی باقرزاده ۱ الی ۱۰ فروردین خیابان تختی دوم مقابل ۱۰ متری سلامتیان ۹۳۸۶۶۹۷۴۷۷ ۸ الی ۲۰ ۲۲۸۸۸۰۶
۱۵ مهدی طالبی ۱ الی ۱۲ فروردین بالاتر از دروازه قرآن بلوار امام رضا (ع) تقاطع سوم ۹۱۷۹۳۶۰۱۰۳ ۸ الی ۲۰/۳۰ ۲۲۸۸۹۹۳
۱۶ محمد علی قاسمی ۱ الی ۱۳ فروردین میدان ولیعصر(عج) ابتدای تختی سمت چپ گاراژ فدرال ۹۱۷۱۰۱۳۴۲۴ ۷/۳۰ الی ۱۴ ۲۲۴۵۲۲۱
۱۷ علی بغدادپور ۱ الی ۱۲ فروردین بلوار رحمت ایستگاه پانصد دستگاه ارتش ۹۱۷۳۱۱۸۸۵۲ ۸ الی ۱۳ ۱۶ الی ۱۹ ۸۳۴۰۸۰۹
۱۸ محسن جوانمردی ۲ الی ۱۲ فروردین بلوار امیر کبیر روبروی کارخانه ریشمک ۹۱۷۱۱۷۲۰۴۶ ۸/۳۰ الی۱۲/۳۰ ۸۲۱۵۱۵۰
۱۹ مهدی کریمی مطلق ۸ الی ۱۲ فروردین خ تختی ۹۱۷۱۱۷۶۸۸۹ ۸ الی ۱۳ ۲۲۲۴۴۰۱
۲۰ سید اصغر موسوی ۸ الی ۱۲ فروردین ترمینال حمل و نقل خ فرزدقی نبش کوچه ۶ ۹۱۷۱۱۷۵۶۵۰ ۸/۳۰ الی ۱۲/۳۰ ۱۶/۳۰ الی ۱۹/۳۰ ۸۲۲۳۱۳۴
۲۱ محمد روزگار ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار رحمت (ابتدا) بطرف سپاه ۹۱۷۷۱۹۱۰۳۵ ۲۴ ساعته ۸۲۴۹۰۲۰
۲۲ احمد خلقی شیرازی ۱ الی ۱۳ فروردین میدان بسیج جنب بانک ملی ۹۱۷۸۰۲۵۳۸۳ ۸ الی ۲۱ ۸۳۰۹۶۰۵
۲۳ رسول خلوتی قلاتی ۱ الی ۱۲ فروردین بلوار عدالت سمت راست ۹۱۷۱۱۳۳۵۱۸ ۷/۳۰ الی ۲۰ ۸۳۰۴۴۵۰
۲۴ حسین پگاه راد ۱ الی ۱۲ فروردین بلوار عدالت نرسیده به مسجد ۹۱۷۱۱۵۵۲۲۱ ۸ الی ۲۲ ۸۳۰۵۶۰۹
۲۵ سعید سازگار ۲ الی ۱۲ فروردین بلوار امیرکبیرمقابل پلیس راه ۹۱۷۳۰۹۴۹۳۴ ۹ الی ۱۲ ۱۶ الی ۲۰ ۸۲۲۵۵۲۵
۲۶ علی شبانی ۲ الی ۱۲ فروردین ترمینال حمل ونقل ۲۰ متری ۹۱۷۷۰۴۰۹۰۶ ۸ الی ۱۲ ۸۲۲۴۵۹۶
۲۷ حبیب حقیقت سیر ۵ الی ۱۰ فروردین خیابان بنی هاشمی ۲۰ متری سه راه ابوذر ۹۱۷۱۱۵۱۹۹۰ ۸ الی ۱۲ ۷۵۳۰۰۱۵
۲۸ غلامعلی مدحت ۳ الی ۱۲ فروردین بلوار امیرکبیرمقابل تاکسیرانی ۹۱۷۳۱۰۷۳۰۴ ۸ الی ۱۲ ۸۳۰۷۶۶۱
۲۹ جلیل دالکی ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار امیر کبیر بالاتر از شرکت نفت جنب پاس خودرو ۹۱۷۱۱۱۰۰۱۸ ۹ الی ۱۹ ۸۲۰۴۴۱۹
۳۰ محمد هادی دارا ۱ الی ۱۳ فروردین میدان بسیج جنب گاراژ بارکش ۹۱۷۷۱۶۹۱۰۴ ۹ الی ۲۱ ۸۳۰۹۴۳۵
۳۱ محمد علی سلطانی ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار امیر کبیر نبش چهارراه ریشمک قبل از بستنی خوشمزه ۹۱۷۱۱۳۴۰۷۷ ۹ الی ۱۴ ۸۳۳۴۴۵۱
۳۲ محمد ساکت ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار عدالت جنب بانک رفاه ۹۱۷۱۱۵۳۱۰۵ ۸ الی۲۰ ۸۲۰۴۵۷۶
۳۳ عباس نجدی حجازی ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار امیرکبیرجنب تاکسیرانی ۹۱۷۷۰۲۷۹۵۸ ۷/۳۰ الی ۲۰ ۸۲۰۴۹۸۵
۳۴ محسن نجفی دهاقانی ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار امیر کبیر جنب ابوقداره ۹۱۷۱۱۱۶۷۲۹ ۸/۳۰ الی ۱۳ ۸۲۰۰۲۷۶
۳۵ نادر پوینده ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار زینبیه مقابل دبیرستان راضیه ۹۱۷۶۳۴۶۵۱۶ ۸ الی ۱۹ ۲۲۲۴۰۲۳
۳۶ محمد حسین عقبا طلب ۳ الی ۱۳ فروردین بلوار امیر کبیر بالاتر از بانک ملی ۹۱۷۷۱۲۰۸۸۴ ۹ الی ۱۶ ۸۳۰۷۹۵۶
۳۷ اصغر یزدان پناه ۱ الی ۱۳ فروردین میدان ولی عصر(عج) اول بلوار مدرس روبروی قنادی بهاران ۹۱۷۷۱۲۹۷۲۴ ۲۴ ساعته ۷۲۶۴۱۳۲
۳۸ آرمان کهن آنو ۱ الی ۱۲ فروردین- بجز شنبه ها میدان ارتش نبش خ سپاه ۹۱۷۳۱۱۰۴۲۹ ۹ الی ۱۳ ۱۶ الی ۲۰ ۸۲۰۲۱۸۱
۳۹ داریوش دهقانی ۱ الی ۱۲ فروردین بلوار امام رضا ع دروازه قرآن بریدگی اول ۹۱۷۱۱۷۲۰۰۵ ۸ الی۲۰ ۲۲۷۸۴۰۴
۴۰ بهنام نصیری ۲ الی ۱۲ فروردین شهرک گلستان بلوار دهخدا روبروی نمایشگاه ۹۱۷۷۲۰۴۴۶۳ ۸/۳۰ الی ۲۰ ۶۲۰۵۴۹۴
۴۱ عبدالحسین باور ۵ الی ۱۲ فروردین بلوار عدالت جنب تنظیم موتور فرهاد ۹۳۵۷۱۲۳۵۳۵ ۸ الی ۱۳ ۱۵/۳۰ الی ۱۹/۳۰ ۸۳۱۵۶۸۸
۴۲ عباس نجات ۸ الی ۱۳ فروردین بلوار سلمان فارسی جنب تعمیرگاه شهرداری ۹۱۷۱۱۷۵۳۸۶ ۲۲۴۱۲۹۶
۴۳ سیدعبدالهادی خسروفرد بلوار سیاحتگر چهارراه سیاحتگرمقابل بانک صادرات ۹۱۷۳۱۳۰۸۰۶ ۸۲۱۵۴۸۴
۴۴ مهدی اسلامی نژاد ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار دلاوران بسیج دوراهی قلعه جنب جلوبندی علی ۹۱۷۶۷۵۶۰۵۸ ۲۴ ساعته ۷۲۷۲۲۷۶
۴۵ قاسم حاذق ۱ الی ۱۳ فروردین بلوار مدرس خیابان کاوه روبروی تعمیر گاه ۹۱۷۷۲۰۴۰۹۰ ۸ الی ۱۳ ۱۵ الی ۲۰ ۷۲۶۴۱۵۹
۴۶ عباس خلج ۲ الی ۱۲ فروردین ۲۰ متری شریف آباد جنب حسینیه رضوی مکانیکی ۹۱۷۳۰۵۸۷۶۲ ۷۴۰۱۷۶۹

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *