ممنوعیت مطلق بکارگیری اتباع خارجی اعم از مجازو غیر مجازبعنوان فروشنده
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
ممنوعیت مطلق بکارگیری اتباع خارجی
۱۴۰۲/۰۳/۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *