مصوبات و صورتجلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان شیراز(جدید)
۱۴۰۱/۰۵/۱۹
ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز
۱۴۰۱/۰۵/۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.