۱۳۹۴/۰۲/۱۷

همایش پنج شنبه۹۴/۲/۱۷

درروز پنج شنبه نیز در ۲نوبت اعضاء در گروههای ۵۰ نفری به اتحادیه دعوت  ودر رابطه با مسائل روز وجاری صنف گفتگوهایی صورت گرفت. در این […]
۱۳۹۴/۰۲/۱۶

همایش سه شنبه ۹۴/۲/۱۵

درروز سه شنبه نیز در ۴نوبت اعضاء در گروههای ۵۰ نفری به اتحادیه دعوت  ودر رابطه با مسائل روز وجاری صنف گفتگوهایی صورت گرفت. در این […]
۱۳۹۴/۰۲/۱۴

همایش روز یکشنبه۱۳/۲/۹۴

روز یکشنبه ۱۳/۲/۹۴در ساعات مختلف ۹الی۱۰و۱۰/۳۰الی ۱۱/۳۰و۱۶الی ۱۷و۱۷/۳۰الی ۱۸/۳۰ سلسله همایشهایی در قالب گروههای ۵۰نفری تشکیل  وپیرامون مسائل جاری اتحادیه توسط رئیس اتحادیه جناب آقای خسروفرد […]
۱۳۹۴/۰۲/۱۰

سومین جلسه همایش ۱۳۹۴

سومین جلسه همایش ۱۳۹۴ روزپنج شنبه ۱۰/۲/۹۴در محل اتحادیه با حضور ۵۰نفر از اعضا محترم از ساعت ۹ الی ۱۰/۳۰ تشکیل گردید.که در این جلسه پیرامون […]
۱۳۹۴/۰۲/۰۹

دومین روز همایش

دومین جلسه همایش ۱۳۹۴ روز سه شنبه ۸/۲/۹۴در محل اتحادیه با حضور ۵۰نفر از اعضا محترم از ساعت ۹ الی ۱۰/۳۰  تشکیل گردید.که در این جلسه […]
۱۳۹۴/۰۲/۰۷

مراسم استقبال از رئیس جمهور محبوب جناب آقای روحانی

 همکار گرامی : وعده دیدار ماجهت استقبال از رئیس جمهور محبوب روز چهارشنبه ۹اردیبهشت در حرم مطهر احمدبن موسی شاهچراغ (ع)
۱۳۹۴/۰۲/۰۷

اولین جلسه همایش ۱۳۹۴

اولین جلسه همایش ۱۳۹۴ روز یکشنبه ۶/۲/۹۴در محل اتحادیه با حضور ۵۰نفر از اعضا محترم از ساعت ۹ الی ۱۰/۳۰  تشکیل گردید.که در این جلسه پیرامون […]
۱۳۹۴/۰۱/۲۰

زمان برگزاری همایش سالیانه اتحادیه

همکار گرامی از اوائل اردیبشت ۹۴ همایشهای اتحادیه بصورت گروهی در چندین مرحله در محل اتحادیه برگزار میگردد وبصورت پیامک از کلیه اعضاء در روزها وساعات […]