اطلاعیه
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
تخفیف پرداخت عوارض کسب وپیشه شهرداری
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
همکار گرامی جهت ثبت نام  بیمه تکمیل درمان از یکشنبه ۲۶/۷/۹۴به مدت یک هفته از ساعت ۹الی ۱۲ با به همراه داشتن مدارک زیر به اتحادیه مراجعه نمایید:کپی دفترچه،کپی شناسنامه تمام صفحات ،کپی کارت ملی وکپی پروانه کسب وشماره حساب شبا سرپرست
جدول تعهدات بیمه تکمیل درمان اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل شیراز
شرکت سهامی بیمه البرز_نمایندگی  کاشرفی فرد
ردیف
نوع تعهدات
حداکثر تعهدات(ریال)
توضیحات
۱
پرداخت هزینه های درمان بیمارستانی واعمال جراحی
۷۰/۰۰۰/۰۰۰
بشرط بستری شدن در بیمارستان ومراکز جراحی محدودDaycare(با بیشتر از شش ساعت بستری)آنژیوگرافی قلب،هزینه عمل دیسک ستون فقرات وانواع سنگ شکن .
۲
جبران هزینه  شش عمل جراحی مهم
۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰
شامل قلب،مغز واعصاب (به استثناءستون فقرات)،پیوند  کلیه ،مغز استخوان ،پیوند کبد وریه
۳
زایمان
۲۵/۰۰۰/۰۰۰
زایمان اعم از طبیعی وسزارین فرزند اول الی سوم
۴
هزینه پاراکلینیکی۱
۸/۰۰۰/۰۰۰
شامل انواع اسکن ،انواع سی تی اسکن ،ماموگرافی ، سونوگرافی،رادیو تراپی ،ام آرآی،انواع آندوسکوپی واکوکاردیوگرافی
۵
هزینه پاراکلینیکی۲
۵۰۰۰/۰۰۰
شامل تست ورزش،نوارعضله،نوارعصب،نوارمغز،آنژیو گرافی چشم
۶
هزینه پاراکلینیکی۳
۵۰۰۰/۰۰۰
مانند شکستگیها،گچگیری،ختنه،بخیه ،کرایوتراپی ،اکسیزیون لیپوم،تخلیه کیست ولیزردرمانی ،به استثناء رفع عیوب دید چشم)
۷
آمبولانس داخل شهر
۵/۰۰/۰۰۰
بدون چکاپ پزشکی وتجویز توسط پزشک متخصص
 آمبولانس خارج از شهر
          ۱/۰۰۰/۰۰۰
 رفع عیوب انکساری چشم
        ۱۴/۰۰۰/۰۰۰

دیدگاه ها بسته شده است