نکته مهم : پس از تکمیل این فرم و قبل از زدن دکمه ارسال اطلاعات حتما از آن پرینت تهیه فرمایید

  نام (الزامی)

  نام خانوادگی(الزامی)

  نام پدر(الزامی)

  شماره شناسنامه

  تاریخ تولد
  روز : ماه : سال :

  محل تولد

  جنسیت (الزامی)
  مردزن

  کد ملی ده رقمی(الزامی)

  میزان تحصیلات

  سرپرست خانوار هستمنیستم
  تعداد افراد تحت تکفل : نفر

  منطقه شهرداری (الزامی)
  شهرداری منطقه :

  شماره پروانه کسب (الزامی)

  تاریخ صدور پروانه (الزامی)
  روز : ماه : سال :

  آدرس محل کسب (الزامی)

  کد پستی (الزامی)

  حوزه کلانتری

  تلفن واحد صنفی (الزامی)

  همراه (الزامی)

  پست الکترونیک

  عنوان تابلو (الزامی)

  آدرس محل سکونت

  مساحت محل کسب : متر مربع (الزامی)

  وضعیت مالکیت (الزامی)

  مساحت انبار : متر مربع

  مباشر
  نام مباشر :

  شریک
  نام شریک :

  نوع بخاری

  سهمیه نفت درخواستی جهت سه ماه

  نکته مهم : پس از تکمیل این فرم و قبل از زدن دکمه "ارسال اطلاعات" حتما از آن پرینت تهیه فرمایید و پس از ارسال اطلاعات به اتحادیه مراجعه کنید

  captcha
  کاراکترهای تصویر فوق را در کادر زیر درج نمایید