الزام کلیه واحد های صنفی تحت پوشش نسبت به تهیه تصویرcod QR و نصب آن در مدخل ورودی واحد صنفی
۱۴۰۱/۰۲/۲۸
نحوه رسیدگی و بررسی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱۴۰۱/۰۲/۲۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.