• مصرف غذاهای شور  احتمال ابتلا به پرفشاری خون وبیماریهای قلبی وعروقی را افزایش میدهد

  • کنسروها وغذاهای فرآوری شده حاوی نمک فراوان هستند مصرف آنها را محدود کنیم

  • روغن مایع هم مانند روغن های جامد موجب چاقی می شود

  • مصرف روغنهای هیدوژنه شده احتمال بیماریهای مزمن مانند پر فشاری خون – بیماری قلبی عروقی وسرطان را افزایش می دهد

  • کودکان خود را از کودکی به غذاهای کم نمک وکم چرب عادت دهیم

  • مصرف تنقللات وچربی زمینه بروز بیماریهای مزمن وبزرگسالی را فراهم می کند