با توجه به  بخشنامه مورخ ۱/۶/۱۳۹۰ شورای محترم اصناف کشور مبنی بر اینکه برخی از کالاها ومحصولات داخلی و خارجی در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان خارجی تبلیغ میشوند که پرداخت هزینه های مربوط به اینگونه تبلیغات موجب تقویت بنه مالی شبکه های موصوف میشود که بصورت مستمر بر علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغ می نمایند.لازم است واحدهای صنفی وکسبه محترم موارد ذیل را رعایت نمایند:

۱- واحد های صنفی از انجام هرگونه تبلیغ محصولات و کالاهای خود در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان خارجی اجتناب نموده ،برای انجام تبلیغات از شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند.

۲- از خرید وفروش هر گونه اجناس ایرانی وخارجی که در شبکه های ماهورهای فارسی زبان خارجی تبلیغ می شوند اجتناب نموده ، ودر صورت مشاهده اینگونه موارد مراتب را به اداره نظارت بر اماکن عمومی اعلام نمایند .

۳- نسبت به جمع اوری تابلو های واحد های صنفی دارای آرم و علائم سلطنتی ولوگوی تبلیغاتی((من وتو)) و((بفرمایید… ))اقدام نمایند .

به استناد نامه مورخ ۶/۴/۹۰شورای محترم اصناف کشور و براساس نامه مورخ۲۵/۳/۹۰سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان،به فرماندهی نیروی انتظامی، در خصوص استفاده از اسمائ جلاله ومتبرکه در برخی کالاهای وارداتی ومحصولات صنوف تولیدی وتوزیعی در کشوراز جمله منقوش اسم جلاله در زیر کفش ها لیوان یکبار مصرف منقوش به پرچم ایران ونام الله ،درج اسم جلاله ونام مبارک بسم ا…الرحمن الرحیم بر روی جیب عقب شلوارهای جین زنانه، نوشت افزار وانواع تی شرت با مارک ومنقوشات مختلف غیر اخلاقی، لذا واحدهای صنفی وکسبه محترم می بایست موارد زیر را رعایت نمایند ودرصورت مشاهده وگزارش بازرسین اتحادیه وفق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی با متخلفین برخورد میشود .