آمار شکایات رسیدگی شده توسط کمسیونهای پنجگانه اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل  در سال ۱۳۹۳

فنی شکایات شکایات کمسیون حل اختلاف کل شکایات
فروردین ۷ ۱۱ ۱ ۱۹
اردیبهشت ۲۷ ۳۴ ۴ ۵۵
خرداد ۲۳ ۳۱ ۲ ۵۶
تیر ۱۹ ۳۸ ۱ ۵۹
مرداد ۱۳ ۳۰ ۳ ۳۶
شهریور ۶ ۱۳ ۲ ۲۱
مهر ۱۲ ۲۰ ۵ ۳۷
آبان ۱۸ ۲۸ ۴ ۵۰

Untitled11