کاهش عرضه کالاهای بی‌کیفیت با شناسنامه دار شدن قطعات خودرو 

شناسنامه دار کردن قطعات وابسته به خودرو می‌تواند تا حد زیادی جلوی قاچاق و عرضه کالاهای بی کیفیت و تقلبی را بگیرد.

دبیر انجمن قطعه سازان با بیان این مطلب اعلام نمودند: اگر چه اجرای این طرح به تنهایی نمی‌تواند ریشه قاچاق و عرضه کالاهای بی کیفیت و تقلبی را در بازار بخشکاند اما می‌تواند روش مطمئن و موثری جهت پیگیری و شناسایی افرادی که اقدام به عرضه این کالاها می‌کنند، باشد.
ساسان قربان با بیان اینکه در اوایل سال گذشته مسئولین مربوطه در نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اجرای طرح شناسنامه دار کردن قطعات خودرو، ضوابطی را برای قطعه سازان و خودروسازان فراهم کردند تا امکان شناسایی و ردیابی سازندگان قطعات فراهم شود، اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو در کشور سیستم ردیابی قطعات را در محصولات تولیدی خود پیاده می‌کنند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت شناسنامه دار نمودن قطعات خودرو در کشور، اظهار داشت: این امر شناسنامه قطعاً می‌تواند زمینه پیشرفت صنعت قطعه سازی کشور را فراهم کند.
دبیر انجمن قطعه سازان اظهار کرد: نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حصول اطمینان از کیفیت قابل قبول خودروهای سبک داخلی، طی بخش نامه ای تمامی شرکت‌های قطعه ساز را موظف به اجرایی نمودن طرح شناسنامه دار کردن محصولات تولیدی کرد.
به گفته وی، شرکت‌های خودروساز داخلی نیز در کنار قطعه سازان موظف به راه اندازی این سیستم در واحدهای تولیدی خود شده‌اند.
قربانی با بیان اینکه این کار محیط اقتصادی ایمن‌تری را برای مصرف کننده و تولید کننده فراهم می‌کند، ادامه داد: خشکاندن ریشه قاچاق در بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو نیازمند رسیدن به هماهنگی ملی و منطقی بین تمام ارگان‌ها و نهادهای مربوطه همچون گمرک، بنادر، دولت، سازمان استاندارد، وزارت خانه های مربوطه، خودروسازان و قطعه سازان است.