بخشنامه طرح شبنم

طرح شبنم

اسکن نامه

جناب آقای سید عبدالهادی خسروفرد

ریاست محترم اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل

احتراماً پس از اهداء سلام در پاسخ به نامه شماره ۰۰۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ در ارتباط با طرح شبنم گزارشی از روند و شرح وظایف اعضاء صنف را اعلام می داریم:

۱-   لامپ هایی که قیمت آن یک هزار ریال تا ۲۰۰۰۰ ریال می باشد. شامل طرح شبنم نمی باشد.

۲-  کلیه فروشندگان انواع لامپ اتومبیل موظف به اجرای طرح شبنم می باشند.

۳- خرده فروشان لامپ اتومبیل هنگام خرید لامپ برچسب خریداری نمایند.

۴- انواع لامپ هایی که بصورت کیت ۲ عددی یا ۳ عددی در یک قوطی وکیوم شده است. یک برچسب نصب می شود.

۵-  لامپ اتومبیل جزء مرحله دوم طرح شبنم می باشد.

۶- کمترین و کوچکترین بسته بندی انواع لامپ ده عددی یک برچسب نیاز دارد.

۷- قیمت یک برچسب۹۴۵ ریال محاسبه می شود.

۸- همکاران محترم شهرستان ها دقت نمایند که هنگام تحویل بار مخصوصاً(لامپ اتومبیل) از گاراژهای شهرستان خود لامپ بدون برچسب تحویل نگیرند.

۹-  هنگام اظهار لامپ به شرکت کارگزار نام لامپ، نام کشور سازنده، نام برند حتماً اعلام گردد.

۱۰-  مهلت آخرین روز نصب برچسب بر روی انواع لامپ اتومبیل ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می باشد.

۱۱- از ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ چنانچه لامپی بدون برچسب باشد غیر قانونی و کالای قاچاق محسوب می شود.

۱۲-  واردکننده ها و تجار محترم انواع لامپ از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ موظفند که جهت واردات لامپ اتومبیل بعد از ثبت سفارش به اتحادیه مربوطه مراجعه و پس از اظهار لامپ های سفارشی و پرداخت هزینه برچسب و دریافت برگ اظهار متقاضی که بصورت سبز رنگ می باشد، جهت نصب برچسب در گمرک مربوط کارگزار را آگاه سازند.

۱۳- مرحله سوم قطعات اتومبیل انواع لنت در نظر گرفته شده است.

طریقه تکمیل فرم خود اظهاری واحد صنفی:

ضمن اینکه یک برگ فرم خود اظهاری ضمیمه می باشد، اتحادیه ها موظفند نکات زیر را رعایت فرمایند:

الف- فرم خود اظهاری توسط مسئول اتحادیه و یا(نماینده اتحادیه) به عنوان واحد شبنم نوشته شده به امضاء رئیس اتحادیه و با مهر اتحادیه نوشته شود.

ب- یک فرم از چهار فرم مخصوص اتحادیه، یک فرم مخصوص متقاضی و یک فرم مخصوص شرکت کارگزار و یک فرم مخصوص مدیریت بازرسی شورای اصناف می باشد.

ج- ۱۰ قلم کالا(لامپ) در هر فرم نوشته شود.چنانچه از ده قلم بیشتر بود از فرم های بیشتری استفاده شود.

د-هر برچسب ۹۴۵ ریال می باشدو به تعداد لامپ ها جمع کل هرچقدر بود به حساب شماره ۶۰/۴۲۰۰۷۴۵۹ بانک ملت شعبه وصال شیرازی کد۶۳۰۹۹ واریز گردد. آنگاه از فیش بانکی ۲ کپی گرفته شود.یک کپی مخصوص متقاضی و یک کپی مخصوص اتحادیه و اصل آن هم تحویل نصاب کارگزار گردد.

دقت شود نام، نام خانوادگی، شماره جواز، کد اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی و آدرس دقیق اتحادیه طبق جدول کامل شود.