طرح شبنم

اسکن نامه

جناب آقای سید عبدالهادی خسروفرد

ریاست محترم اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل

احتراماً پس از اهداء سلام در پاسخ به نامه شماره ۰۰۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ در ارتباط با طرح شبنم گزارشی از روند و شرح وظایف اعضاء صنف را اعلام می داریم:

۱-   لامپ هایی که قیمت آن یک هزار ریال تا ۲۰۰۰۰ ریال می باشد. شامل طرح شبنم نمی باشد.

۲-  کلیه فروشندگان انواع لامپ اتومبیل موظف به اجرای طرح شبنم می باشند.

۳- خرده فروشان لامپ اتومبیل هنگام خرید لامپ برچسب خریداری نمایند.

۴- انواع لامپ هایی که بصورت کیت ۲ عددی یا ۳ عددی در یک قوطی وکیوم شده است. یک برچسب نصب می شود.

۵-  لامپ اتومبیل جزء مرحله دوم طرح شبنم می باشد.

۶- کمترین و کوچکترین بسته بندی انواع لامپ ده عددی یک برچسب نیاز دارد.

۷- قیمت یک برچسب۹۴۵ ریال محاسبه می شود.

۸- همکاران محترم شهرستان ها دقت نمایند که هنگام تحویل بار مخصوصاً(لامپ اتومبیل) از گاراژهای شهرستان خود لامپ بدون برچسب تحویل نگیرند.

۹-  هنگام اظهار لامپ به شرکت کارگزار نام لامپ، نام کشور سازنده، نام برند حتماً اعلام گردد.

۱۰-  مهلت آخرین روز نصب برچسب بر روی انواع لامپ اتومبیل ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می باشد.

۱۱- از ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ چنانچه لامپی بدون برچسب باشد غیر قانونی و کالای قاچاق محسوب می شود.

۱۲-  واردکننده ها و تجار محترم انواع لامپ از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ موظفند که جهت واردات لامپ اتومبیل بعد از ثبت سفارش به اتحادیه مربوطه مراجعه و پس از اظهار لامپ های سفارشی و پرداخت هزینه برچسب و دریافت برگ اظهار متقاضی که بصورت سبز رنگ می باشد، جهت نصب برچسب در گمرک مربوط کارگزار را آگاه سازند.

۱۳- مرحله سوم قطعات اتومبیل انواع لنت در نظر گرفته شده است.

طریقه تکمیل فرم خود اظهاری واحد صنفی:

ضمن اینکه یک برگ فرم خود اظهاری ضمیمه می باشد، اتحادیه ها موظفند نکات زیر را رعایت فرمایند:

الف- فرم خود اظهاری توسط مسئول اتحادیه و یا(نماینده اتحادیه) به عنوان واحد شبنم نوشته شده به امضاء رئیس اتحادیه و با مهر اتحادیه نوشته شود.

ب- یک فرم از چهار فرم مخصوص اتحادیه، یک فرم مخصوص متقاضی و یک فرم مخصوص شرکت کارگزار و یک فرم مخصوص مدیریت بازرسی شورای اصناف می باشد.

ج- ۱۰ قلم کالا(لامپ) در هر فرم نوشته شود.چنانچه از ده قلم بیشتر بود از فرم های بیشتری استفاده شود.

د-هر برچسب ۹۴۵ ریال می باشدو به تعداد لامپ ها جمع کل هرچقدر بود به حساب شماره ۶۰/۴۲۰۰۷۴۵۹ بانک ملت شعبه وصال شیرازی کد۶۳۰۹۹ واریز گردد. آنگاه از فیش بانکی ۲ کپی گرفته شود.یک کپی مخصوص متقاضی و یک کپی مخصوص اتحادیه و اصل آن هم تحویل نصاب کارگزار گردد.

دقت شود نام، نام خانوادگی، شماره جواز، کد اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی و آدرس دقیق اتحادیه طبق جدول کامل شود.