در روز دوشنبه ۱۳۹۰/۹/۲۸ از ساعت ۹الی ۱۲انتخابات هیئت مدیردر محل اتحادیه لوازم یدکی در خیابان قدمگاه توسط مسئولین محترم بازرگانی استان برگزار گردید که در ساعت۱۲/۳۰کار رای گیری علی رغم حضور عده کثیری از اعضا در پایان مهلت اعلام شده به پایان رسید که اعضاءمحترم با حضور بی سابقه خویش اعلام نمودند که به سرنوشت اتحادیه خویش علاقمندند ودر ساعت۱۴کار شمارش آری به پایان رسید و هیئت مدیره جدید به ترتیب زیر حائز بیشترین آرای گردیدند :

۱-سید عبدالهادی خسروفرد ۲-سید نورالدین وکیلی نژاد ۳-عباس نجات ۴-حبیب پاکدل ۵-سعید ابطحی نیا ۶-عبد الحسین باور ۷-کریم محمدی

شکوه حضورپر شورو بی نظیر شرکت در انتخابات هیئت مدیره صنف ،نمودار علاقمندی اعضاء به سرنوشت خود وحسن جریان اداره امور اتحادیه است استقبال چنان بود که تحسین مسئولین محترم بازرگانی را بر انگیخت وتمدید زمان رای گیری را نیاز ندانستند
اینهمه اقبال واعتماد ،مسئولیت هیئت مدیره جدید را دو چندان میکند