ضمن آرزوی موففقیت وشادکامی برای شما همکاران محترم در سال ۹۲ به اطلاع میرسانیم که در سال جاری کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها از طریق سایت اتحادیه اطلاع رسانی میشود لذا از کلیه اعضاء محترم خواهشمند است که به صورت روزانه به سایت اتحادیه مراجعه نمایند تا از اخبار وبرنامه های اتحادیه آگاهی حاصل نمایند وبهربرداری لازم را بنمایند .