۱۳۹۱/۰۴/۰۴

ثبت نام هنرستان فنی وحرفه ای اصناف

هنرستان فنی وحرفه ای اصناف شیراز ثبت نام خود را برای کلاسهای اول عمومی ودوم وسوم حسابداری وکامپیوتر