ثبت نام سهمیه نفت

نکته مهم : پس از تکمیل این فرم و قبل از زدن دکمه ارسال اطلاعات حتما از آن پرینت تهیه فرمایید

نام (الزامی)

نام خانوادگی(الزامی)

نام پدر(الزامی)

شماره شناسنامه

تاریخ تولد
روز : ماه : سال :

محل تولد

جنسیت (الزامی)
مردزن

کد ملی ده رقمی(الزامی)

میزان تحصیلات

سرپرست خانوار هستمنیستم
تعداد افراد تحت تکفل : نفر

منطقه شهرداری (الزامی)
شهرداری منطقه :

شماره پروانه کسب (الزامی)

تاریخ صدور پروانه (الزامی)
روز : ماه : سال :

آدرس محل كسب (الزامی)

کد پستی (الزامی)

حوزه کلانتری

تلفن واحد صنفی (الزامی)

همراه (الزامی)

پست الکترونیک

عنوان تابلو (الزامی)

آدرس محل سکونت

مساحت محل کسب : متر مربع (الزامی)

وضعیت مالکیت (الزامی)

مساحت انبار : متر مربع

مباشر
نام مباشر :

شریک
نام شریک :

نوع بخاری

سهمیه نفت درخواستی جهت سه ماه

نکته مهم : پس از تکمیل این فرم و قبل از زدن دکمه "ارسال اطلاعات" حتما از آن پرینت تهیه فرمایید و پس از ارسال اطلاعات به اتحادیه مراجعه کنید

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.
کاراکترهای تصویر فوق را در کادر زیر درج نمایید