ثبت شکایات

مشخصات شاکی

نام (الزامی)

نام خانوادگی(الزامی)

تلفن تماس (الزامی)

همراه (الزامی)

آدرس محل سکونت (الزامی)

مشخصات متشاکی

نام و نام خانوادگی(الزامی)

نام تابلو واحد صنفی (الزامی)

تلفن تماس(الزامی)

آدرس محل کسب (الزامی)

متن شکوایه (الزامی)

نکته مهم : پس از تکمیل این فرم و قبل از زدن دکمه ثبت حتما از آن پرینت تهیه فرمایید و پس از ثبت شکایت به اتحادیه مراجعه کنید

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.
کاراکترهای تصویر فوق را در کادر زیر درج نمایید